Thẻ nhân viên 28

IMG_3762
IMG_3762

Thẻ nhân viên cài áo
GHH 28
Kích thước:
Công nghệ: đồng ăn mòn, đổ màu, mạ vàng phủ thủy tinh hữu cơ