Huy hiệu đồng 27

8GKHH0040
8GKHH0040

Huy hiệu đồng hình vuông
GHH 27
Kích thước: 25x25mm
Công nghệ: đồng ăn mòn, đổ màu, mạ vàng phủ thủy tinh hữu cơ