Huy hiệu đồng 26

IMG_3781
IMG_3781

Huy hiệu đồng hình vuông
GHH 26
Kích thước:….
Công nghệ: đồng ăn mòn, đổ màu, mạ vàng phủ thủy tinh hữu cơ