Huy hiệu đồng 23

IMG_3668
IMG_3668

Huy hiệu đồng
GHH 23
Kích thước:
Công nghệ: đồng ăn mòn, đổ màu, mạ vàng phủ thủy tinh hữu cơ