Huy hiệu đồng 22

IMG_3757
IMG_3757

Huy hiệu đồng hình tròn
GHH 22
Kích thước: đường kính 2cm, 2,5cm
Công nghệ: đồng ăn mòn, đổ màu, mạ vàng phủ thủy tinh hữu cơ