Huy hiệu đồng 20

IMG_3725
IMG_3725

Huy hiệu đồng
GHH 20
Kích thước: 22x20cm
Công nghệ: đồng ăn mòn, đổ màu, mạ vàng phủ thủy tinh hữu cơ