Huy hiệu đồng 03

IMG_3700
IMG_3700

Huy hiệu đồng hình tròn
GHH 03
Kích thước: D=20mm, 25mm,30mm
Công nghệ: in màu, mạ vàng phủ thủy tinh hữu cơ