Huy hiệu đồng 19

IMG_3691
IMG_3691

Huy hiệu đồng hình chữ nhật đứng
GHH 19
Kích thước: 16×22 mm
Công nghệ: đồng ăn mòn, đổ màu, mạ vàng phủ thủy tinh hữu cơ