Huy hiệu đồng 18

IMG_3659
IMG_3659

Huy hiệu đồng hình elip
GHH 18
Kích thước:
Công nghệ: đồng ăn mòn, đổ màu, mạ vàng phủ thủy tinh hữu cơ