Huy hiệu đồng 17

IMG_3686
IMG_3686

Huy hiệu đồng
GHH 17
Kích thước:
Công nghệ: đồng ăn mòn, đổ màu, mà vàng phủ thủy tinh hữu cơ