Huy hiệu đồng 16

IMG_3653
IMG_3653

Huy hiệu đồng hình tròn
GHH 16
Kích thước: D=20mm
Công nghệ: đồng ăn mòn, đổ màu, mà vàng phủ thủy tinh hữu cơ