Huy hiệu đồng 15

IMG_3738
IMG_3738

Huy hiệu đồng hình tròn
GHH 15
Kích thước: D=20mm
Công nghệ: đồng ăn mòn, đổ màu, mà vàng phủ thủy tinh hữu cơ