Huy hiệu đồng 14

IMG_3730
IMG_3730

Huy hiệu đồng hình tròn
GHH 14
Kích thước: D=20mm
Công nghệ: đồng ăn mòn, đổ màu, mà vàng phủ thủy tinh hữu cơ