Huy hiệu đồng 13

IMG_3734
IMG_3734

Huy hiệu đồng hình elip
GHH 13
Kích thước:
Công nghệ: đồng ăn mòn, đổ màu, mà vàng phủ thủy tinh hữu cơ