Huy hiệu đồng 12

IMG_3633
IMG_3633

Huy hiệu đồng hình elip
GHH 12
Kích thước:
Công nghệ: đồng ăn mòn, đổ màu, mà vàng phủ thủy tinh hữu cơ