Huy hiệu đồng 11

IMG_3722
IMG_3722

Huy hiệu đồng hình vuông nghiêng
GHH 11
Kích thước: 20x20mm
Công nghệ: đồng ăn mòn, đổ màu, mà vàng phủ thủy tinh hữu cơ