Huy hiệu đồng 10

IMG_3706
IMG_3706

Huy hiệu đồng hình tròn
GHH 10
Kích thước: D=25mm
Công nghệ: đồng ăn mòn, đổ màu, mạ vàng phủ thủy tinh hữu cơ