Huy hiệu đồng 09

IMG_3789
IMG_3789

Huy hiệu đồng hình tròn
GHH 09
Kích thước: D=20mm
Công nghệ: đồng ăn mòn, đổ màu, mà vàng phủ thủy tinh hữu cơ