Huy hiệu đồng 02

IMG_3673
IMG_3673

Huy hiệu đồng hình vương miện
GHH 02
Kích thước:
Công nghệ: đồng dập nổi, đổ màu, mạ vàng phủ thủy tinh hữu cơ