Huy hiệu cài áo 49

Untitled
Untitled

Huy hiệu chiến sỹ điện biên

GHH 49

Chất liệu: đồng ăn mòn, mạ vàng