Huy hiệu cài áo 48

IMG_1220
IMG_1220

Huy hiệu đại tướng võ nguyên giáp

GHH 48

Chất liệu: mika cứng

Kích thước: 4-6cm