Huy hiệu cài áo 47

IMG_20160531_101122
IMG_20160531_101122

Huy hiệu cài áo hội đồng nhân dân
GHH 47
Chất liệu: đồng mạ vàng
Công nghệ: in màu, ăn mòn , phủ thủy tinh hữu cơ