Huy hiệu 01

IMG_3746
IMG_3746

Huy hiệu đồng hình tròn
GHH 01
Kích thước: D=20mm
Công nghệ: đồng ăn mòn, đổ màu, mà vàng phủ thủy tinh hữu cơ