Huy hiệu lá cờ 57

123
123

Huy hiệu đồng lá cờ ( Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016 – 2021)
Công nghệ: ăn mòn, in màu, phủ thủy tinh hữu cơ bề mặt
Thời gian làm hàng nhanh, đáp ứng mọi số lượng từ 20 chiếc trở lên.