Hộp trà 09

IMG_3036
IMG_3036

Hộp trà bằng đồng

Chất liệu: đồng nguyên chất

Công nghệ: đồng ăm mòn hoa văn, gò thành phẩm

Categorized in