Hộp namecard 07

NC-07
NC-07

Hộp namecard, móc khóa
GNC 07
Chất liệu: da, kim loại
Công nghệ: in, khắc, dập nổi