Hộp namecard 03

NC-03
NC-03

Hộp namecard, móc khóa
GNC 03
Chất liệu: da, kim loại
Công nghệ: in, khắc, dập nổi