Đồng hồ treo tường A949

A949
A949

Đồng hồ treo tường vuông

Kích thước: 30 x 30cm

Công nghệ: in nội dung trên mặt đồng hồ theo yêu cầu