Đồng hồ treo tường 57

k80
k80

Đồng hồ treo tường tròn Newstar

GKTT 57

Kích thước: 32cm

Công nghệ: in màu trong mặt đồng hồ theo yêu cầu.