Đồng hồ treo tường 56

IMAG1345
IMAG1345

Đồng hồ treo tường Kashi bánh lái

GKTT 56

Chất liệu: gỗ tự nhiên