Đồng hồ treo tường 54

img_20160927_094536-copy
img_20160927_094536-copy

Đồng hồ treo tường kashi số nổi kim trôi có dạ quang

GKTT54

Công nghệ: in màu nội dung lên mặt đồng hồ theo yêu cầu