Đồng hồ treo tường 53

img_20160921_103151
img_20160921_103151

Đồng hồ treo tường kashi vuông

GKTT53

Công nghệ: in màu nội dung lên mặt đồng hồ theo yêu cầu