Đồng hồ treo tường 47

IMG_0783
IMG_0783

Đồng hồ treo tường Gimiko

GKTT 47

Công nghệ: in logo và chữ theo yêu cầu