Đồng hồ treo tường 44

IMG_20160930_152620
IMG_20160930_152620

Đồng hồ treo tường kashi chữ nhật

GKTT 44

Công nghệ: in màu nội dung trên mặt đồng hồ