Đồng hồ treo tường 44

img_20160919_112606
img_20160919_112606

Đồng hồ treo tường kashi chữ nhật

GKTT 44

Công nghệ: in màu nội dung trên mặt đồng hồ