Đồng hồ treo tường 43

IMG_0754
IMG_0754

Đồng hồ treo tường kashi nhiệt độ, độ ẩm, hiển thị ngày tháng, có dạ quang

GKTT43

Công nghệ: in màu nội dung lên mặt đồng hồ theo yêu cầu