Đồng hồ treo tường 36

KN14
KN14

Đồng hồ treo Kana tròn, viền gỗ thật ( gỗ xoan đào), máy kim trôi
GKTT 36
Xuất xứ: Việt Nam, bảo hành 2 năm
Công nghệ: in màu nội dung trên mặt đồng hồ