Đồng hồ treo tường 34

Acura
Acura

Đồng hồ treo tường acura
GKTT 34
Xuất xứ: Việt Nam, bảo hành 2 năm
Công nghệ: in màu nội dung trên mặt đồng hồ