Đồng hồ treo tường 33

DHT882
DHT882

Đồng hồ treo tường Kashi bát giác

Chất liệu: nhựa, kim loại, số nổi kim trôi

Kích thước: 50x50x5cm
GKTT 33
Xuất xứ: Việt Nam, bảo hành 2 năm
Công nghệ: in màu nội dung trên mặt đồng hồ