Đồng hồ treo tường 32

52
52

Đồng hồ treo tường kana quả lắc có nhạc
GKTT 32
Xuất xứ: Việt Nam, bảo hành 2 năm
Công nghệ: in màu nội dung trên mặt đồng hồ