Đồng hồ treo tường 30

KN18
KN18

Đồng hồ treo tường Kana
GKTT 30
Xuất xứ: Việt Nam, bảo hành 2 năm
Công nghệ: in màu nội dung trên mặt đồng hồ