Đồng hồ treo tường 29

KN17s
KN17s

Đồng hồ treo tường Kana
GKTT 29
Xuất xứ: Việt Nam, bảo hành 2 năm
Công nghệ: in màu nội dung trên mặt đồng hồ