Đồng hồ treo tường 27

Cooccu-500×500
Cooccu-500x500

Đồng hồ treo tường cuccu ( khi hết 1 tiếng cánh cửa trên mặt đồng hồ mở ra và có 2 chú chim chạy ra đứng hót)
GKTT 27
Xuất xứ: Việt Nam, bảo hành 2 năm
Công nghệ: in màu nội dung trên mặt đồng hồ