Đồng hồ treo tường 07

146035482370
146035482370

Đồng hồ treo tường bát giác
GKTT 07
Chất liệu: nhựa, kim loại
Xuất xứ: Việt Nam, bảo hành 2 năm
Công nghệ: in màu nội dung trên mặt đồng hồ