Đồng hồ treo tường 04

K217- 40×36
K217- 40x36

Đồng hồ treo tường ( có thêm đồng hồ điện tử ngày tháng, nhiệt độ)
GKTT 04
Chất liệu: nhựa, kim loại
Xuất xứ: Việt Nam, bảo hành 2 năm
Công nghệ: in màu nội dung trên mặt đồng hồ