Đồng hồ treo tường 01

GKTT 01
GKTT 01

Đồng hồ treo tường nhiệt độ, độ ẩm
GKTT 01
Chất liệu: nhựa, kim loại
Xuất xứ: Việt Nam, bảo hành 2 năm
Công nghệ: in màu nội dung trên mặt đồng hồ