Đồng hồ treo tường 25

N16
N16

Đồng hồ treo tường Kana
GKTT 25
Xuất xứ: Việt Nam, bảo hành 2 năm
Công nghệ: in màu nội dung trên mặt đồng hồ