Đồng hồ tranh 24

24 300x264 Đồng hồ tranh 24
Đặt hàngLiên hệ

Đồng hồ tranh ( thiết kế và in hình ảnh theo yêu cầu)
Chất liệu: gỗ mịn, bề mặt là loại giấy quang PPT cao cấp và được dùng loại mực HP cao cấp tạo thành,để bảo vệ màu sắc và đồng thời giảm độ phản chiếu áng sáng tới mức thấp nhất,sản phẩm có thể lau rửa.
Kích thước: 30x30x2,5 cm – 40x40x2,5 cm – 60x60x2,5cm

Hỗ trợ đặt hàng
 Đồng hồ tranh 24
Mr Kiên: 0974 186 168
 Đồng hồ tranh 24
Ms Thúy : 0986 212 709

Các sản phẩm cùng danh mục

24 170x210 Đồng hồ tranh 24Đồng hồ tranh ( thiết kế và in hình ảnh theo yêu cầu) Chất liệu: gỗ mịn, bề mặt là loại giấy quang PPT cao cấp và được dùng loại mực HP cao cấp tạo thành,để bảo vệ màu sắc More Info »

Đồng hồ tranh 24

23 170x210 Đồng hồ tranh 24Đồng hồ tranh ( thiết kế và in hình ảnh theo yêu cầu) Chất liệu: gỗ mịn, bề mặt là loại giấy quang PPT cao cấp và được dùng loại mực HP cao cấp tạo thành,để bảo vệ màu sắc More Info »

Đồng hồ tranh 23

22 170x210 Đồng hồ tranh 24Đồng hồ tranh ( thiết kế và in hình ảnh theo yêu cầu) Chất liệu: gỗ mịn, bề mặt là loại giấy quang PPT cao cấp và được dùng loại mực HP cao cấp tạo thành,để bảo vệ màu sắc More Info »

Đồng hồ tranh 22

212 170x210 Đồng hồ tranh 24Đồng hồ tranh ( thiết kế và in hình ảnh theo yêu cầu) Chất liệu: gỗ mịn, bề mặt là loại giấy quang PPT cao cấp và được dùng loại mực HP cao cấp tạo thành,để bảo vệ màu sắc More Info »

Đồng hồ tranh 21

201 170x210 Đồng hồ tranh 24Đồng hồ tranh ( thiết kế và in hình ảnh theo yêu cầu) Chất liệu: gỗ mịn, bề mặt là loại giấy quang PPT cao cấp và được dùng loại mực HP cao cấp tạo thành,để bảo vệ màu sắc More Info »

Đồng hồ tranh 20

191 170x210 Đồng hồ tranh 24Đồng hồ tranh ( thiết kế và in hình ảnh theo yêu cầu) Chất liệu: gỗ mịn, bề mặt là loại giấy quang PPT cao cấp và được dùng loại mực HP cao cấp tạo thành,để bảo vệ màu sắc More Info »

Đồng hồ tranh 19

181 170x210 Đồng hồ tranh 24Đồng hồ tranh ( thiết kế và in hình ảnh theo yêu cầu) Chất liệu: gỗ mịn, bề mặt là loại giấy quang PPT cao cấp và được dùng loại mực HP cao cấp tạo thành,để bảo vệ màu sắc More Info »

Đồng hồ tranh 18

171 170x210 Đồng hồ tranh 24Đồng hồ tranh ( thiết kế và in hình ảnh theo yêu cầu) Chất liệu: gỗ mịn, bề mặt là loại giấy quang PPT cao cấp và được dùng loại mực HP cao cấp tạo thành,để bảo vệ màu sắc More Info »

Đồng hồ tranh 17