Đồng hồ để bàn 26

img_20160928_105633
img_20160928_105633

Đồng hồ Kashi để bàn

Chất liệu: đế bằng đồng, nhựa trong

Công nghệ: in nội dung lên đồng hồ theo yêu cầu

GDB 26