Đồng hồ để bàn 31

IMG_5197
IMG_5197

Đồng hồ để bàn pha lê

Chất liệu: pha lê trắng, pha lê đen

Công nghệ: khắc nội dung theo yêu cầu