Đồng hồ để bàn 30

1
1

Đồng hồ để bàn pha lê

Chất liệu: pha lê cao cấp

Công nghệ: in khắc nội dung theo yêu cầu